SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 02 Đồng Khởi, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262 3954 033

Website: quybttedaklak.org.vn

Email: quybttedaklak@gmail.com

Khám và phẫu thuật sứt môi – hở hàm ếch miễn phí cho bệnh nhân các tỉnh Miền trung Tây nguyên

Khám và phẫu thuật sứt môi – hở hàm ếch miễn phí cho bệnh nhân các tỉnh Miền trung Tây nguyên

Trao tặng nhà tình thương cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn huyện Buôn Đôn

Trao tặng nhà tình thương cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn huyện Buôn Đôn

Thông báo khám và phẫu thuật miễn phí Sứt môi - Hở hàm ếch cho trẻ em tỉnh Đắk Lắk năm 2020

Thông báo Khám và phẫu thuật miễn phí sứt môi - Hở hàm ếch cho trẻ em tỉnh Đắk Lắk năm 2020

Hội nghị tổng kết dự án “Nâng cao năng lực và hỗ trợ can thiệp cho trẻ em rối loạn phổ tự kỷ tỉnh Đắk Lắk” năm 20200

Hội nghị tổng kết dự án “Nâng cao năng lực và hỗ trợ can thiệp cho trẻ em rối loạn phổ tự kỷ tỉnh Đắk Lắk” năm 20200

Lễ ký kết hợp tác hỗ trợ trẻ em nghèo tỉnh Đắk Lắk

Lễ ký kết hợp tác hỗ trợ trẻ em nghèo tỉnh Đắk Lắk

Trao tặng 50 xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Đắk Lắk năm 2020

Trao tặng 50 xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Đắk Lắk năm 2020

"Sinh con sinh cha” chương trình giáo dục cộng đồng tại tỉnh Đắk Lắk

Sinh con sinh cha” chương trình giáo dục cộng đồng tại tỉnh Đắk Lắk

Hỗ trợ bổ sung dinh dưỡng bán trú cho trẻ em tại trường Mẫu giáo Hoa Thủy Tiên và Lễ bàn giao giếng khoan nước sạch cho Trường Mẫu giáo Hoa Ban Trắng – Huyện Krông Năng

Hỗ trợ bổ sung dinh dưỡng bán trú cho trẻ em tại trường Mẫu giáo Hoa Thủy Tiên và Lễ bàn giao giếng khoan nước sạch cho Trường Mẫu giáo Hoa Ban Trắng – Huyện Krông Năng

HƠN 1.800 TRẺ EM TỈNH ĐẮK LẮK ĐƯỢC KHÁM SÀNG LỌC VÀ TƯ VẤN MIỄN PHÍ BỆNH TIM BẨM SINH

HƠN 1.800 TRẺ EM TỈNH ĐẮK LẮK ĐƯỢC KHÁM SÀNG LỌC VÀ TƯ VẤN MIỄN PHÍ BỆNH TIM BẨM SINH