SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 02 Đồng Khởi, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262 3954 033

Website: quybttedaklak.org.vn

Email: quybttedaklak@gmail.com

CHIỀU 12-8, QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM (BTTE) TỈNH, SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (LĐTBXH) ĐÃ TỔ CHỨC LỄ TRAO HỌC BỔNG VÀ XE ĐẠP CHO “TIẾP SỨC CHO TRẺ EM NGHÈO ĐẾN TRƯỜNG”.

Chiều 12-8, Quỹ Bảo trợ trẻ em (BTTE) tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã tổ chức Lễ trao học bổng “Tiếp sức cho trẻ em nghèo đến trường”.