SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 02 Đồng Khởi, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262 3954 033

Website: quybttedaklak.org.vn

Email: quybttedaklak@gmail.com

LÒ THỊ MỸ DUYÊN - HUYỆN KRÔNG BÔNG

LÒ THỊ MỸ DUYÊN - HUYỆN KRÔNG BÔNG

Chương trình hỗ trợ khám và phẫu thuật dị tật vận động 2019

Chương trình hỗ trợ khám và phẫu thuật dị tật vận động 2019

DANH SÁCH TRẺ EM ĐÃ ĐƯỢC PHẪU THUẬT TIM NĂM 2018

DANH SÁCH TRẺ EM ĐÃ ĐƯỢC PHẪU THUẬT TIM NĂM 2018

TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN ĐANG CẦN ĐƯỢC PHẪU THUẬT NĂM 2019

TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN ĐANG CẦN ĐƯỢC PHẪU THUẬT NĂM 2019

HƯỚNG DẪN LÀM HỒ SƠ TRẺ EM XIN PHẪU THUẬT TIM BẨM SINH

HƯỚNG DẪN LÀM HỒ SƠ TRẺ EM XIN PHÃU THUẬT TIM BẨM SINH

KẾ HOẠCH HỖ TRỢ KHÁM VÀ PHẪU THUẬT TIM NĂM 2019

KẾ HOẠCH HỖ TRỢ KHÁM VÀ PHẪU THUẬT TIM NĂM 2019