SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 241 Y Jút, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262 3954 033

Website: quybttedaklak.org.vn

Email: quybttedaklak@gmail.com

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đắk Lắk​

Địa chỉ: 241 Y Jút, Tp. Buôn Ma Thuột

Điện thoại: 0262 3954 033

Email: quybttedaklak@gmail.com  - Website: quybttedaklak.org.vn

Vui lòng điền thông tin liên hệ