SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 02 Đồng Khởi, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262 3954 033

Website: quybttedaklak.org.vn

Email: quybttedaklak@gmail.com

DANH SÁCH QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM CẤP HUYỆN

1. Quỹ Bảo trợ trẻ em Tp.Buôn Ma Thuột 2. Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện Cư Kuin 3. Quỹ Bảo trợ trẻ em thị xã Buôn Hồ 4. Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện Lắk 5. Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện Krông Pắk 6. Quỹ Bảo...