SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 02 Đồng Khởi, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262 3954 033

Website: quybttedaklak.org.vn

Email: quybttedaklak@gmail.com

Danh sách các Tổ chức, doanh nghiệp, các cơ quan, cá nhân, các nhà hảo tâm ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Đắk Lắknăm 2022

Daanh sách các đơn vị, tập thể, cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn năm 2022

Danh sách các đơn vị trong và ngoài tỉnh ủng hộ trẻ em năm 2019

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ TRONG VÀ NGOÀI TỈNH ỦNG HỘ TRẺ EM NĂM 2019