SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 02 Đồng Khởi, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262 3954 033

Website: quybttedaklak.org.vn

Email: quybttedaklak@gmail.com

Khám sàng lọc miễn phí dị tật vận động cho trẻ em tỉnh Đắk Lắk

Khám sàng lọc miễn phí dị tật vận động cho trẻ em tỉnh Đắk Lắk

Thông báo Chương trình khám sàng lọc miễn phí dị tật vận động cho trẻ em tỉnh Đắk Lắk năm 2024

Thông báo Chương trình khám sàng lọc miễn phí dị tật vận động cho trẻ em tỉnh Đắk Lắk năm 2024

Trao 30 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trao 30 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Khám sàng lọc tầm soát và tư vấn miễn phí bệnh tim cho trẻ em huyện Ea Súp và M’Drắk

Khám sàng lọc tầm soát và tư vấn miễn phí bệnh tim cho trẻ em huyện Ea Súp và M’Drắk

Thông báo Chương trình khám sàng lọc, tầm soát và tư vấn miễn phí bệnh tim cho trẻ em tỉnh Đắk Lắk (Đợt 1/2024)

Thông báo Chương trình khám sàng lọc, tầm soát và tư vấn miễn phí bệnh tim cho trẻ em tỉnh Đắk Lắk (Đợt 1/2024)

Trao tặng “Gói mì hạnh phúc” và “Sữa học đường” cho trẻ em vùng sâu, vùng xa có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn huyện M’Drắk

Trao tặng “Gói mì hạnh phúc” và “Sữa học đường” cho trẻ em vùng sâu, vùng xa có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn huyện M’Drắk

Thăm hỏi trao tặng quà Tết năm 2024 cho trẻ em trẻ em mồ côi, đồng bào dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn huyện Buôn Đôn, Krông Pắc và TP. Buôn Ma Thuột

Thăm hỏi trao tặng quà Tết năm 2024 cho trẻ em trẻ em mồ côi, đồng bào dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn huyện Buôn Đôn, Krông Pắc và TP. Buôn Ma Thuột

Khánh thành và bàn giao nhà tình thương cho trẻ em mồ côi huyện Ea H’Leo

Khánh thành và bàn giao nhà tình thương cho trẻ em mồ côi huyện Ea H’Leo

Ngày hội gia đình “Vui xuân như ý”

Ngày hội gia đình “Vui xuân như ý”

Thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia đình có trẻ em bị đuối nước huyện Ea H’leo

Thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia đình có trẻ em bị đuối nước huyện Ea H’leo