SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 241 Y Jút, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262 3954 033

Website: quybttedaklak.org.vn

Email: quybttedaklak@gmail.com

"Xuân ấm tình thương" cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn

"Xuân ấm tình thương" cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn

Những món quà đầy ý nghĩa đến với trẻ em nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn tỉnh Đắk Lắk

Những món quà đầy ý nghĩa đến với trẻ em nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn tỉnh Đắk Lắk

Cháu bé bị suy thận nặng cần được giúp đỡ (Theo tin Minh Thuận của Báo Đắk Lắk )

Cháu bé bị suy thận nặng cần được giúp đỡ (Theo tin Minh Thuận của Báo Đắk Lắk )

200 suất học bổng và cặp sách, dụng cụ học tập trao tặng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

200 suất học bổng và cặp sách, dụng cụ học tập trao tặng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Hỗ trợ tăng khẩu phần ăn cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn

Hỗ trợ tăng khẩu phần ăn cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn

Lễ bàn giao nhà tình thương cho trẻ em mồ côi huyện Krông Pắc

Lễ bàn giao nhà tình thương cho trẻ em mồ côi huyện Krông Pắc

Tổ chức đưa trẻ em đi phẫu thuật các bệnh về mắt tại Tp. Hồ Chí Minh

Tổ chức đưa trẻ em đi phẫu thuật các bệnh về mắt tại Tp. Hồ Chí Minh