SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 02 Đồng Khởi, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262 3954 033

Website: quybttedaklak.org.vn

Email: quybttedaklak@gmail.com

Thăm hỏi, động viên và hỗ trợ một gia đình có 3 trẻ em bị đuối nước huyện Cư Kuin

Thăm hỏi, động viên và hỗ trợ một gia đình có 3 trẻ em bị đuối nước huyện Cư Kuin

Hỗ trợ gia đình có trẻ em bị đuối nước huyện Krông Bông

Hỗ trợ gia đình có trẻ em bị đuối nước huyện Krông Bông

Tiếp tục hỗ trợ cho 4 gia đình có trẻ em bị đuối nước huyện Krông Pắc

Tiếp tục hỗ trợ cho 4 gia đình có trẻ em bị đuối nước huyện Krông Pắc

Thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho 3 gia đình có 5 trẻ em bị đuối nước huyện Krông Năng

Thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho 3 gia đình có 5 trẻ em bị đuối nước huyện Krông Năng

Trao hỗ trợ cho gia đình có 3 con bị đuối nước thương tâm huyện Krông Búk

Trao hỗ trợ cho gia đình có 3 con bị đuối nước thương tâm huyện Krông Búk

Trao tặng quà nhu yếu phẩm cho trẻ em mồ côi

Trao tặng quà nhu yếu phẩm cho trẻ em mồ côi

Trao kinh phí hỗ trợ cho trẻ em mồ côi do dịch Covid-19

Trao tặng kinh phí hỗ trợ cho trẻ em mồ côi do dịch Covid-19

Hội nghị Báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ cho trẻ em năm 2021 Triển khai kế hoạch hỗ trợ cho trẻ em năm 2022

Hội nghị Báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ cho trẻ em năm 2021 Triển khai kế hoạch hỗ trợ cho trẻ em năm 2022

Tặng quà Tết cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Buôn Knia 2, xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn

Tặng quà Tết cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Buôn Knia 2, xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn

Trao tặng xe lăn và quà Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho trẻ em khuyết tật tỉnh Đắk Lắk

Trao tặng xe lăn và quà Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho trẻ em khuyết tật tỉnh Đắk Lắk