SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 241 Y Jút, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262 3954 033

Website: quybttedaklak.org.vn

Email: quybttedaklak@gmail.com

Khởi công xây dựng nhà tình thương cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn huyện Cư M’gar

Khởi công xây dựng nhà tình thương cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn huyện Cư M’gar

Các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2021

Các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2021

Hỗ trợ cho hai gia đình có 3 trẻ em bị đuối nước huyện Krông Bông

Hỗ trợ cho hai gia đình có 3 trẻ em bị đuối nước huyện Krông Bông

Thăm hỏi, hỗ trợ 02 gia đình có 4 trẻ em bị thương vong sập tường ở lò gạch xã Ea Yiêng, huyện Krông Pắc

Thăm hỏi, hỗ trợ 02 gia đình có 4 trẻ em bị thương vong sập tường ở lò gạch xã Ea Yiêng, huyện Krông Pắc

Thăm hỏi, hỗ trợ cho gia đình có 2 trẻ em bị đuối nước ở huyện Cư M’gar

Thăm hỏi, hỗ trợ cho gia đình có 2 trẻ em bị đuối nước ở huyện Cư M’gar

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận hỗ trợ từ Ông Trương Đình Hoàng cùng các bạn

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận hỗ trợ từ Anh Trương Đình Hoàng cùng các các bạn

Hoàn cảnh khó khăn của cậu học trò nghèo – Huyện Cư M’gar cần được giúp đỡ

Hoàn cảnh khó khăn của cậu học trò nghèo – Huyện Cư M’gar cần được giúp đỡ

Khoảng 5.450 trẻ em được tư vấn sức khỏe và hỗ trợ phẫu thuật giai đoạn 2021-2025

Khoảng 5.450 trẻ em được tư vấn sức khỏe và hỗ trợ phẫu thuật giai đoạn 2021-2025

Trao hỗ trợ cho cháu Sùng A Thanh – Huyện Lắk bị bỏng

Trao hỗ trợ cho cháu Sùng A Thanh – Huyện Lắk bị bỏng

Kêu gọi đóng góp và xây dựng nhà tình thương cho trẻ em mồ côi

Kêu gọi đóng góp và xây dựng nhà tình thương cho trẻ em mồ côi