SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 241 Y Jút, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262 3954 033

Website: quybttedaklak.org.vn

Email: quybttedaklak@gmail.com

Thông báo khám sàng lọc miễn phí và hỗ trợ phẫu thuật bệnh tim cho trẻ em tỉnh Đắk Lắk năm 2020

Thông báo khám sàng lọc miễn phí và hỗ trợ phẫu thuật bệnh tim cho trẻ em tỉnh Đắk Lắk năm 2020

Tập huấn kỹ năng chăm sóc trẻ bị rối loạn phổ tự kỷ

Tập huấn kỹ năng chăm sóc trẻ bị rối loạn phổ tự kỷ

Trao hỗ trợ cho gia đình cháu bé bị bại não huyện Cư Kuin

Trao hỗ trợ cho gia đình cháu bé bị bại não huyện Cư Kuin

THÔNG BÁO TẬP HUẤN CHO PHỤ HUYNH

THÔNG BÁO TẬP HUẤN CHO PHỤ HUYNH

Hoàn cảnh thương tâm của hai chị em côi cút

Hoàn cảnh thương tâm của hai chị em côi cút

Trao tặng xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn huyện Cư M’Gar

Trao tặng xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn huyện Cư M’Gar

THÔNG BÁO MỜI TRẺ EM TỈNH ĐẮK LẮK THAM GIA DỰ ÁN TỰ KỶ

THÔNG BÁO MỜI TRẺ EM TỈNH ĐẮK LẮK THAM GIA DỰ ÁN TỰ KỶ

Năm 2020: Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh sẽ hỗ trợ cho hơn 4 ngàn lượt trẻ em

Năm 2020: Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh sẽ hỗ trợ cho hơn 4 ngàn lượt trẻ en.

120 phần quà Tết đến với trẻ em và người khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn

125 phần quà Tết đến với trẻ em và người khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn

Trao tặng áo ấm và quà Tết cho trẻ em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Trao tặng áo ấm và quà Tết cho trẻ em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn