SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 241 Y Jút, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262 3954 033

Website: quybttedaklak.org.vn

Email: quybttedaklak@gmail.com

Hỗ trợ tăng khẩu phần ăn cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn

Hỗ trợ tăng khẩu phần ăn cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn

Lễ bàn giao nhà tình thương cho trẻ em mồ côi huyện Krông Pắc

Lễ bàn giao nhà tình thương cho trẻ em mồ côi huyện Krông Pắc

Tổ chức đưa trẻ em đi phẫu thuật các bệnh về mắt tại Tp. Hồ Chí Minh

Tổ chức đưa trẻ em đi phẫu thuật các bệnh về mắt tại Tp. Hồ Chí Minh

LỄ BÀN GIAO GIẾNG KHOAN NƯỚC SẠCH VÀ TRAO TẶNG DỤNG CỤ HỌC TẬP CHO HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC CẦM BÁ THƯỚC – XÃ IA LỐP – HUYỆN EA SÚP

LỄ BÀN GIAO GIẾNG KHOAN NƯỚC SẠCH VÀ TRAO TẶNG DỤNG CỤ HỌC TẬP CHO HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC CẦM BÁ THƯỚC – XÃ IA LỐP – HUYỆN EA SÚP

KHẢO SÁT HỖ TRỢ XÂY DỰNG NHÀ TÌNH THƯƠNG CHO TRẺ EM MỒ CÔI

KHẢO SÁT HỖ TRỢ XÂY DỰNG NHÀ TÌNH THƯƠNG CHO TRẺ EM MỒ CÔI

TRAO TẶNG 100 XE ĐẠP CHO HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN HUYỆN KRÔNG PẮC VÀ HUYỆN CƯ M’GAR

TRAO TẶNG 100 XE ĐẠP CHO HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN HUYỆN KRÔNG PẮC VÀ HUYỆN CƯ M’GAR

TRAO TẶNG GẦN 1.500 SUẤT QUÀ CHO TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NHÂN DỊP TẾT TRUNG THU NĂM 2019

TRAO TẶNG GẦN 1.500 SUẤT QUÀ CHO TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NHÂN DỊP TẾT TRUNG THU NĂM 2019