SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 241 Y Jút, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262 3954 033

Website: quybttedaklak.org.vn

Email: quybttedaklak@gmail.com

TRAO TẶNG BẢO TRỢ DÀI HẠN HỖ TRỢ HỌC TẬP CHO TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TỈNH ĐĂK LẮK NĂM 2019

TRAO TẶNG BẢO TRỢ DÀI HẠN HỖ TRỢ HỌC TẬP CHO TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TỈNH ĐĂK LẮK NĂM 2019

KHÁM SÀNG LỌC MIỄN PHÍ VÀ HỖ TRỢ PHẪU THUẬT CÁC BỆNH VỀ MẮT CHO TRẺ EM TỈNH ĐẮK LẮK

KHÁM SÀNG LỌC MIỄN PHÍ VÀ HỖ TRỢ PHẪU THUẬT CÁC BỆNH VỀ MẮT CHO TRẺ EM TỈNH ĐẮK LẮK

KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ RĂNG MIỆNG MIỄN PHÍ CHO TRẺ EM KHUYẾT TẬT, MỒ CÔI, TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN NĂM 2019

KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ RĂNG MIỆNG MIỄN PHÍ CHO TRẺ EM KHUYẾT TẬT, MỒ CÔI, TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN NĂM 2019

THÔNG BÁO KHÁM SÀNG LỌC MIỄN PHÍ VÀ HỖ TRỢ PHẪU THUẬT CÁC BỆNH VỀ MẮT CHO TRẺ EM TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2019

THÔNG BÁO KHÁM SÀNG LỌC MIỄN PHÍ VÀ HỖ TRỢ PHẪU THUẬT CÁC BỆNH VỀ MẮT CHO TRẺ EM TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2019

CHƯƠNG TRÌNH “AN SINH GIÁO DỤC – NÂNG BƯỚC TƯƠNG LAI” TRAO TẶNG 20 XE ĐẠP CHO TRẺ EM NGHÈO, VƯỢT KHÓ HỌC GIỎI

CHƯƠNG TRÌNH “AN SINH GIÁO DỤC – NÂNG BƯỚC TƯƠNG LAI” TRAO TẶNG 20 XE ĐẠP CHO TRẺ EM NGHÈO, VƯỢT KHÓ HỌC GIỎI

LỄ BÀN GIAO NHÀ TÌNH NGHĨA CHO GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH

LỄ BÀN GIAO NHÀ TÌNH NGHĨA CHO GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH

Chương trình hành trình cuộc sống trao tặng xe đạp, hợp đồng bảo biểm nhân thọ và quà cho trẻ em nghèo vượt khó học giỏi

Chương trình hành trình cuộc sống trao tặng xe đạp, hợp đồng bảo biểm nhân thọ và quà cho trẻ em nghèo vượt khó học giỏi

Tổ chức đưa trẻ em đi phẫu thuật tim bẩm sinh

Tổ chức đưa trẻ em đi phẫu thuật tim bẩm sinh

KHÁM SÀNG LỌC MIỄN PHÍ DỊ TẬT CƠ XƯƠNG KHỚP – SẸO BỎNG CHO TRẺ EM NĂM 2019

KHÁM SÀNG LỌC MIỄN PHÍ DỊ TẬT CƠ XƯƠNG KHỚP – SẸO BỎNG CHO TRẺ EM NĂM 2019

THÔNG BÁO KHÁM SÀNG LỌC MIỄN PHÍ VÀ HỖ TRỢ PHẪU THUẬT DỊ TẬT CƠ XƯƠNG KHỚP - DI CHỨNG SẸO BỎNG CHO TRẺ EM TỈNH ĐẮK LẮK

THÔNG BÁO KHÁM SÀNG LỌC MIỄN PHÍ VÀ HỖ TRỢ PHẪU THUẬT DỊ TẬT CƠ XƯƠNG KHỚP - DI CHỨNG SẸO BỎNG CHO TRẺ EM TỈNH ĐẮK LẮK