SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 241 Y Jút, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262 3954 033

Website: quybttedaklak.org.vn

Email: quybttedaklak@gmail.com

200 suất học bổng và cặp sách, dụng cụ học tập trao tặng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

200 suất học bổng và cặp sách, dụng cụ học tập trao tặng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Tổ chức đưa trẻ em đi khám và phẫu thuật miễn phí sứt môi – hở hàm ếch

Tổ chức đưa trẻ em đi khám và phẫu thuật miễn phí sứt môi – hở hàm ếch

Hỗ trợ tăng khẩu phần ăn cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn

Hỗ trợ tăng khẩu phần ăn cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn

Lễ bàn giao nhà tình thương cho trẻ em mồ côi huyện Krông Pắc

Lễ bàn giao nhà tình thương cho trẻ em mồ côi huyện Krông Pắc

Tổ chức đưa trẻ em đi phẫu thuật các bệnh về mắt tại Tp. Hồ Chí Minh

Tổ chức đưa trẻ em đi phẫu thuật các bệnh về mắt tại Tp. Hồ Chí Minh

LỄ BÀN GIAO GIẾNG KHOAN NƯỚC SẠCH VÀ TRAO TẶNG DỤNG CỤ HỌC TẬP CHO HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC CẦM BÁ THƯỚC – XÃ IA LỐP – HUYỆN EA SÚP

LỄ BÀN GIAO GIẾNG KHOAN NƯỚC SẠCH VÀ TRAO TẶNG DỤNG CỤ HỌC TẬP CHO HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC CẦM BÁ THƯỚC – XÃ IA LỐP – HUYỆN EA SÚP

KHẢO SÁT HỖ TRỢ XÂY DỰNG NHÀ TÌNH THƯƠNG CHO TRẺ EM MỒ CÔI

KHẢO SÁT HỖ TRỢ XÂY DỰNG NHÀ TÌNH THƯƠNG CHO TRẺ EM MỒ CÔI