SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 02 Đồng Khởi, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262 3954 033

Website: quybttedaklak.org.vn

Email: quybttedaklak@gmail.com

Trao tặng quà nhu yếu phẩm cho trẻ em mồ côi

Trao tặng quà nhu yếu phẩm cho trẻ em mồ côi

Trao kinh phí hỗ trợ cho trẻ em mồ côi do dịch Covid-19

Trao tặng kinh phí hỗ trợ cho trẻ em mồ côi do dịch Covid-19

Hội nghị Báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ cho trẻ em năm 2021 Triển khai kế hoạch hỗ trợ cho trẻ em năm 2022

Hội nghị Báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ cho trẻ em năm 2021 Triển khai kế hoạch hỗ trợ cho trẻ em năm 2022

Tặng quà Tết cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Buôn Knia 2, xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn

Tặng quà Tết cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Buôn Knia 2, xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn

Trao tặng xe lăn và quà Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho trẻ em khuyết tật tỉnh Đắk Lắk

Trao tặng xe lăn và quà Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho trẻ em khuyết tật tỉnh Đắk Lắk

Lễ khánh thành và bàn giao phòng học điểm trường Mầm Non Sơn Ca – Thôn Bình Lợi, xã Ea Cư M’Lan, huyện Ea Súp

Lễ khánh thành và bàn giao phòng học điểm trường Mầm Non Sơn Ca – Thôn Bình Lợi, xã Ea Cư M’Lan, huyện Ea Súp

Lễ bàn giao nhà tình thương cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn

Lễ bàn giao nhà tình thương cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn

Trao tặng xe đạp, học bổng và tập vở cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn huyện Lắk, Ea Súp, Buôn Đôn và TP. Buôn Ma Thuột

Trao tặng xe đạp, học bổng và tập vở cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn huyện Lắk, Ea Súp, Buôn Đôn và TP. Buôn Ma Thuột

Trao hỗ trợ cho trẻ em mồ côi có cha, mẹ chết bởi đại dịch COVID-19

Trao hỗ trợ cho trẻ em mồ côi có cha, mẹ chết bởi đại dịch COVID-19

Trao tặng 300 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong thời gian COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Trao tặng 300 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong thời gian COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk