SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 02 Đồng Khởi, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262 3954 033

Website: quybttedaklak.org.vn

Email: quybttedaklak@gmail.com

Hội nghị báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ trẻ em năm 2022 và kế hoạch hỗ trợ trẻ em tỉnh Đắk Lắk năm 2023

Hội nghị báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ trẻ em năm 2022 và kế hoạch hỗ trợ trẻ em tỉnh Đắk Lắk năm 2023

Thăm hỏi động viên chia buồn với gia đình có trẻ em bị đuối nước

Thăm hỏi động viên chia buồn với gia đình có trẻ em bị đuối nước

Trao tặng 100 suất quà Tết cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn huyện Krông Năng

Trao tặng 100 suất quà Tết cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn huyện Krông Năng

Tiếp tục trao tăng quà Tết năm 2023 cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn huyện Buôn Đôn

Tiếp tục trao tăng quà Tết năm 2023 cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn huyện Buôn Đôn

Mang Tết yêu thương đến với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Mang Tết yêu thương đến với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Lễ bàn giao Nhà mái ấm tình thương cho trẻ em mồ côi huyện Krông Năng

Lễ bàn giao Nhà mái ấm tình thương cho trẻ em mồ côi huyện Krông Năng

Lễ khánh thành và bàn giao nhà tình thương cho trẻ em là đối tượng bị ảnh hưởng chất độc da cam huyện Buôn Đôn

Lễ khánh thành và bàn giao nhà tình thương cho trẻ em là đối tượng bị ảnh hưởng chất độc da cam huyện Buôn Đôn

Trao tặng gói đồ ấm và thiết bị vui chơi ngoài trời cho trẻ em vùng đặc biệt khó khăn huyện M'Đrắk

Trao tặng gói đồ ấm và thiết bị vui chơi ngoài trời cho trẻ em vùng đặc biệt khó khăn huyện M'Đrắk

Thăm hỏi, hỗ trợ cháu bé bị bố mẹ nhốt trong nhà nhiều ngày

Thăm hỏi, hỗ trợ cháu bé bị bố mẹ nhốt trong nhà nhiều ngày

Tổ chức cho trẻ em đi phẫu thuật tim miễn phí đợt 4

Tổ chức cho trẻ em đi phẫu thuật tim miễn phí đợt 4