SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 241 Y Jút, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262 3954 033

Website: quybttedaklak.org.vn

Email: quybttedaklak@gmail.com

LỄ BÀN GIAO CÔNG TRÌNH NHÀ VỆ SINH TẠI TP. BUÔN MA THUỘT VÀ NHÀ TÌNH THƯƠNG TẠI HUYỆN CƯ M’GAR

LỄ BÀN GIAO CÔNG TRÌNH NHÀ VỆ SINH TẠI TP. BUÔN MA THUỘT VÀ NHÀ TÌNH THƯƠNG TẠI HUYỆN CƯ M’GAR

ĐỒNG CHÍ ĐIỂU KRÉ ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC BAN DÂN VẬN TRUNG ƯƠNG THĂM VÀ TẶNG QUÀ CHO TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT, KHÓ KHĂN HUYỆN KRÔNG PẮC

ĐỒNG CHÍ ĐIỂU KRÉ ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC BAN DÂN VẬN TRUNG ƯƠNG THĂM VÀ TẶNG QUÀ CHO TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT, KHÓ KHĂN HUYỆN KRÔNG PẮC

HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN CỦA EM HỌC TRÒ NGHÈO Ở HUYỆN KRÔNG NĂNG CẦN ĐƯỢC GIÚP ĐỠ

HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN CỦA EM HỌC TRÒ NGHÈO Ở HUYỆN KRÔNG NĂNG CẦN ĐƯỢC GIÚP ĐỠ

TẶNG 140 SUẤT QUÀ CHO TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT, KHÓ KHĂN HUYỆN KRÔNG NĂNG, HUYỆN EA SÚP VÀ HUYỆN M’ĐRẮK

TẶNG 140 SUẤT QUÀ CHO TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT, KHÓ KHĂN HUYỆN KRÔNG NĂNG, HUYỆN EA SÚP VÀ HUYỆN M’ĐRẮK

TẶNG QUÀ CHO TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT, KHÓ KHĂN TẠI THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

TẶNG QUÀ CHO TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT, KHÓ KHĂN TẠI THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

THĂM HỎI, HỖ TRỢ ĐỘT XUẤT CHO GIA ĐÌNH CÓ TRẺ EM BỊ ĐUỐI TẠI XÃ KRÔNG NA – HUYỆN BUÔN ĐÔN

THĂM HỎI, HỖ TRỢ ĐỘT XUẤT CHO GIA ĐÌNH CÓ TRẺ EM BỊ ĐUỐI TẠI XÃ KRÔNG NA – HUYỆN BUÔN ĐÔN

LỄ BÀN GIAO NHÀ TÌNH NGHĨA CHO CÁC GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH, NGƯỜI CÓ CÔNG Ở HUYỆN BUÔN ĐÔN

LỄ BÀN GIAO NHÀ TÌNH NGHĨA CHO CÁC GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH, NGƯỜI CÓ CÔNG Ở HUYỆN BUÔN ĐÔN

TẶNG 280 SUẤT QUÀ TẾT CHO TRẺ EM, NGƯỜI GIA NEO ĐƠN

TẶNG 280 SUẤT QUÀ TẾT CHO TRẺ EM, NGƯỜI GIA NEO ĐƠN

KHÁNH THÀNH ĐIỂM TRƯỜNG MẪU GIÁO CHO 100 TRẺ EM TẠI HUYỆN KRÔNG NĂNG

KHÁNH THÀNH ĐIỂM TRƯỜNG MẪU GIÁO CHO 100 TRẺ EM TẠI HUYỆN KRÔNG NĂNG