Tư vấn, đánh giá can thiệp cho trẻ em bị rối loạn phổ tự kỷ

Cập nhật lúc: 14:00 25/05/2020

Với mục đích nhằm giúp đỡ cho trẻ em bị rối loạn phổ tự kỷ được can thiệp sớm, được cải thiện kỹ năng giao tiếp, cải thiện những hành vi, nâng cao kỹ năng tương tác xã hội để có thể sống tự lập và hòa nhập xã hội, đồng thời cung cấp những kiến thức cơ bản và các dấu hiệu của rối loạn phổ tự kỷ, nâng cao nhận thức chất lượng chăm sóc trẻ tự kỷ và xây dựng mạng lưới phối hợp giữa các trung tâm hỗ trợ với gia đình và cộng đồng, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh phối hợp với Trung tâm hợp tác quốc tế Jeollabuk (Hàn Quốc) thực hiện dự án “Nâng cao nhận thức và hỗ trợ can thiệp cho trẻ em bị rối loạn phổ tự kỷ tỉnh Đắk Lắk” năm 2020, với kinh phí  39.000 USD.

Từ ngày 22/5 đến ngày 24/5/2020, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã mời các chuyên gia, bác sỹ của Trường cao đẳng sư phạm Trung ương TP. HCM và Bệnh viện Nhi đồng 2 đến tư vấn, đánh giá cho hơn 100 trẻ em trên địa bàn tỉnh tại Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật. Sau khi chẩn đoán trẻ sẽ được hỗ trợ can thiệp, hỗ trợ đồ dùng học tập cá nhân, hỗ trợ dinh dưỡng và được tham gia các buổi sinh hoạt ngoại khóa.

Bên cạnh đó, Dự án còn hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực cho 40 cán bộ nòng cốt về tuyên truyền, hỗ trợ trẻ tự kỷ; tổ chức hoạt động truyền thông mở rộng cho hơn 100 phụ huynh, 3.000 người chăm sóc trẻ tự kỷ, người làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, giáo viên – cán bộ can thiệp trẻ tự kỷ được hiểu biết nâng cao nhận thức và trang bị một số kiến thức cơ bản về trẻ em tự kỷ.

Lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em và chuyên gia làm quen, thăm khám cho trẻ bị rối loạn phổ tự kỷ

Bộ phận truyền thông - vận động