CHƯƠNG TRÌNH KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ RĂNG MIỆNG MIỄN PHÍ CHO TRẺ EM KHUYẾT TẬT, MỒ CÔI, TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2019