Cập nhật lúc: 12/05/2020

THÔNG BÁO TẬP HUẤN CHO PHỤ HUYNH


Thực hiện Dự án Nâng cao năng lực và hỗ trợ cho trẻ em tự kỷ tỉnh Đắk Lắk do Trung tâm hợp tác quốc tế tỉnh Jeollabuk/Hàn Quốc tài trợ.
Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh phối hợp với Mạng lưới tự kỷ Việt Nam (VAN) và Trung tâm hỗ trợ giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tổ chức tập huấn cho phụ huynh như sau:
1. Số lượng: 100 phụ huynh

2. Thời gian:  

- Ngày 31/5 do chuyên gia Lê Thị Thanh Xuân tập huấn.
- Ngày 01/6: do các giảng viên Trung tâm hỗ trợ giáo dục hòa nhập tập huấn.
Liên hệ đăng ký trước ngày 26/5/2020 số điện thoại đăng ký: 0914803955 - Chị Thu Hiền
Ảnh: Internet

In Gửi Email
ipv6 ready