Cập nhật lúc: 12/04/2017

CƠ CẤU TỔ CHỨC

HỘI ĐỒNG BẢO TRỢ - QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM ĐẮK LẮK

Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Đắk Lắk là những người tâm huyết với công tác trẻ em gồm các đồng chí lãnh đạo của các: Sở; Ban ngành; Chủ tịch Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc, Giám đốc các Công ty...Tham gia làm thành viên.
Danh sách 23 thành viên Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Đắk Lắk:

* Thường trực Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Đắk Lắk gồm có 3 thành viên:

1. Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ: Bà H'Yim Kđoh - Phó chủ tịch UBND tỉnh.

2. Phó chủ tịch Hội đồng Bảo trợ: Ông Trần Phú Hùng - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Ông: Lâm Đình Nhiên - Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em - Thư ký Hội đồng.

* Hội đồng Bảo trợ gồm 20 thành viên:  

4. Bà Tô Thị Tâm – Phó Giám đốc Sở Lao động –Thương binh và Xã hội.

5. Ông Lê Xuân Sương - Phó chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh.

6. Ông Hà Ngọc Đào - Chủ tịch hội Khuyến học tỉnh.

7. Ông Nguyễn Văn Hà - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

8. Ông Đinh Xuân Toản - Phó Tổng biên tập Báo Đắk Lắk. 

9. Ông Đoàn Quốc Thư - Phó Giám đốc Công an tỉnh.

10. Ông Thái Văn Tài - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

11. Ông Y Nang Ê ban- Phó giám đốc Đài Phát thanh, Truyền hình tỉnh.

12. Ông Bùi Văn Yên - Phó Giám đốc Sở Tài chính.

13. Ông Võ Ngọc Tuyên - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư.

14. Bà Nguyễn Thị Xuân Thủy - Phó Giám đốc Sở Y Tế.

15. Ông Trần Quốc Nhật - Trưởng ban thanh thiếu nhi - Trường học, Tỉnh đoàn – thanh niên.

16. Bà Hà Thị Thu Lệ - Trưởng ban nữ công Liên đoàn lao động tỉnh.

17. Ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó Giám đốc Công ty Bảo hiểm Đắk Lắk.

18. Ông Lê Tiến Hùng - Tổng Giám đốc công ty TNHH MTV 2/9.

19. Ông Lê Thanh Hùng - Phó Giám đốc công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk.

20. Ông Nguyễn Văn Khanh - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình Việt Nguyên.

21. Ông Nguyễn Văn Cúc - Phó Giám đốc công ty TNHH MTV Cao Su Đắk Lắk.

22. Bà Mai Hoan Niê Kđăm - Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

23. Ông Khúc Ngọc Phú - Phó Giám đốc Công ty CPTM Bia Sài Gòn Tây Nguyên.

In Gửi Email

Các tin khác

  • Chưa có bài đăng
ipv6 ready