Cập nhật lúc: 23/10/2018

Danh sách trẻ em nhận xe đạp do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tài trợ năm 2015

TT Họ và tên  Năm Sinh Lớp - Trường Địa chỉ nơi ở Học lực Hoàn cảnh gia đình
1 Nông Thị Nga 2004 Lớp 5, trường TH EaLê Xã Ea Lê, huyện Ea Súp Giỏi Trẻ em có HCĐBKK
2 Đàm Thị Hồng Diễn 2004 Lớp 5, trường TH EaLê Xã Ea Lê, huyện Ea Súp Giỏi Trẻ em có HCĐBKK
3 Đinh Tiến Dũng 2000 Lớp 8, trường THCS Lý Tự Trọng Xã Ea Lê, huyện Ea Súp Khá Trẻ mồ côi
4 Đinh Sỹ Hùng 2000 Lớp 9, trường THCS Lý Tự Trọng Xã Ea Lê, huyện Ea Súp Khá Trẻ em có HCĐBKK
5 Trần Thanh Toàn 2004 Lớp 5, trường TH Lê Văn Tám Xã Ea Lê, huyện Ea Súp Giỏi Trẻ em có HCĐBKK
6 Phan Công Dưỡng 2004 , Lớp 4b, trường TH Lê Lợi Thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp Giỏi Trẻ em có HCĐBKK
7 H XaKiri Siu 2004 Lớp 5a4, trường TH EaSúp Thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp Giỏi Trẻ em có HCĐBKK
8 H Lý Knul 2002 Lớp 8a1, trường THCS Quang Trung Thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp Giỏi Trẻ em có HCĐBKK
9 Nguyễn Thị Xuân 2003 Lớp 7a1, trường THCS Quang Trung Thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp Giỏi Trẻ em có HCĐBKK
10 Nguyễn Tiến Đạt 2004 , Lớp 5, trường TH EaBung Xã Ea Bung, huyện Ea Súp Giỏi Trẻ em mồ côi
11 Hồ Thị Phi 2003 , Lớp 5, trường TH EaBung Xã Ea Bung, huyện Ea Súp Giỏi Trẻ em có HCĐBKK
12 Hà Văn Tuấn 2003  Lớp 6, THCS Trần Hưng Đạo Xã Ia Lốp, huyện Ea Súp Giỏi Trẻ em có HCĐBKK
13 Đỗ Thị Hoài Trâm 2003  Lớp 7, THCS Trần Hưng Đạo Xã Ia Lốp, huyện Ea Súp Khá Trẻ em có HCĐBKK
14 Hà Thị Lưu 2004 Lớp 5, Trường TH Nguyễn Trãi Xã Ia Lốp, huyện Ea Súp Giỏi Trẻ em có HCĐBKK
15 Nguyễn Thị Hoàng Yến 2004 Lớp 5, rường TH Nguyễn Trãi Xã Ia Lốp, huyện Ea Súp Giỏi Trẻ em có HCĐBKK
16 Đinh Thanh Lê 2004  Lớp 5a2, TH Nguyễn  Đình Chiểu Xã Ia Rvê, huyện Ea Súp Giỏi Trẻ em có HCĐBKK
17 Nguyễn Thanh Sang 2004  Lớp 3a1, TH Nguyễn  Đình Chiểu Xã Ia Rvê, huyện Ea Súp Giỏi Trẻ em có HCĐBKK
18 Võ Thanh Châu 2003  Lớp 5b1, TH Nguyễn  Đình Chiểu Xã Ia Rvê, huyện Ea Súp Giỏi Trẻ em có HCĐBKK
19 Lý Lưỡng Thiên 2000 Lớp 10, trường PTTH EaSúp Xã Cư Kbang, huyện Ea súp Khá Trẻ em có HCĐBKK
20 Dương Văn Phà 2001 Lớp 6, trường THCS bế Văn Đàn Xã Cư Kbang, huyện Ea súp Giỏi Trẻ em có HCĐBKK
21 Mai Thị Tuyết Nhung 2004 Lớp 5a, trường TH Nguyễn Đức Cảnh Xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp Giỏi Trẻ em có HCĐBKK
22 Đinh Văn Thái 2002 Lớp 5a, trường TH Trần Quốc Toản Xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp Giỏi Trẻ em có HCĐBKK
23 Vũ Đức Tiếp 2003 Lớp 7a3, trường THCS lê Quí Đôn Xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp Giỏi Trẻ em có HCĐBKK
24 Nguyễn Thị Vân Phi 2003 Lớp 5a, trường TH Trần Quốc Toản Xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp Giỏi Trẻ em có HCĐBKK
25 Hùynh Văn Thông 2001 Lớp 5, trường TH Võ Thị Sáu Xã Ea Rôk, huyện Ea Súp Giỏi Trẻ em mồ côi
26 Lăng Văn Hoà 2003 Lớp 5, trường TH EaRốk Xã Ea Rôk, huyện Ea Súp Giỏi Trẻ em có HCĐBKK
27 Nay H Chang 2002 Lớp 5, trường TH EaRốk Xã Ea Rôk, huyện Ea Súp Giỏi Trẻ em có HCĐBKK
28 H Linh Kpã 2004 Lớp 5, trường TH EaRốk Xã Ea Rôk, huyện Ea Súp Giỏi Trẻ mồ côi
29 Đinh Quang Huy 2004 Lớp 5, trường TH EaRốk Xã Ea Rôk, huyện Ea Súp Giỏi Trẻ em có HCĐBKK
30 Nguyễn Thị Lan Anh 2002 Lớp 8, trường THCS lê Đình Chinh Xã Ea Rôk, huyện Ea Súp Giỏi Trẻ em có HCĐBKK
STT Họ và tên   Lớp Trường Học
 lực
Địa chỉ
Nữ
31 Đặng Thị Kiều 2004 5A TH Chư K' Tây HT tốt Thôn 8, Ea Nam. Ea Hleo, Đăk Lăk
32 Phùng Văn Tiến 2004 4C TH Chư K' Tây HT tốt Bình Minh, Ea Tir, Ea Hleo, Đăk Lăk
33 H Pik Mlô 2004 4A TH Ea Tir HT tốt Buôn Ral, Ea Tir, Ea Hleo, Đăk Lăk
34 Hoàng Nguyên Hào 2003 5 TH Chư K' Tây HT tốt Thôn 7, Ea Kal, Ea Hleo, Đăk Lăk
35 Nguyễn Thị Kim Dung 2004 5B TH Chư K' Tây HT tốt Thôn 08, Ea Nam, Ea Hleo, Đăk Lăk
36 Phùng Trang Bình 2002 8A2 THCS Vừ A Dính Khá Thôn Bình Minh, Ea Tir, Ea Hleo, Đăk Lăk
37 Diềng Phúc Kim 2002 6A2 THCS Vừ A Dính Khá Thôn Bình Sơn, Ea Tir, Ea Hleo, Đăk Lăk
38 H Nguyêt Êban 2004 4A TH Ea Tir Khá Buôn Tiêu B, Ea Tir, Ea Hleo, Đăk Lăk
39 Nông Công Linh 2003 5D TH Chư K' Tây Khá Thôn 12, Ea Khal, Ea Hleo, Đăk Lăk
40 Nguyễn Trung Nguyên 2004 5 TH Chư K' Tây Khá Thôn 7, Ea Nam, Ea Hleo, Đăk Lăk
STT Họ và tên Năm sinh Lớp Trường Học
 lực
Địa chỉ Hoàn cảnh
gia đình
Nam  Nữ
41 Trần Thị Như Ý   2004 4D TH Võ Thị Sáu Giỏi  Thôn 2, xã Cư Mta, huyện Ma Đrắc, Đăk Lăk Hộ nghèo
42 Phạm Thị Diệu Châu   2004 4D TH Võ Thị Sáu Giỏi  Thôn 4 , xã Cư Mta, huyện Ma Đrắc, Đăk Lăk Hộ nghèo
43 Y Lê Ngọc Anh Byă 2004   4B TH Võ Thị Sáu Giỏi  Buôn Đức, xã Cư Mta, huyện Ma Đrắc, Đăk Lăk Hộ nghèo
44 Y Thắng Niê 2004   4C TH Võ Thị Sáu Giỏi  Buôn Phao, xã Cư Mta, huyện Ma Đrắc, Đăk Lăk Hộ nghèo
45 Y Pháp Niê 2004   4C TH Võ Thị Sáu Giỏi  Buôn Phao, xã Cư Mta, huyện Ma Đrắc, Đăk Lăk Hộ nghèo
46 H Phôn Niê   2004 5C TH Võ Thị Sáu Giỏi  Buôn Cuăh, xã Krông Jing, huyện Ma Đrắc, Đăk Lăk Hộ nghèo
47 H Đuen Ksơr   2004 5B TH Võ Thị Sáu Giỏi  Buôn Hoang, xã Krông Jing, huyện Ma Đrắc, Đăk Lăk Hộ nghèo
48 H Nga Niê   2004 5D TH Võ Thị Sáu Giỏi  Buôn Glăn, xã Krông Jing, huyện Ma Đrắc, Đăk Lăk Hộ nghèo
49 Y Trêm Niê 2003   5C TH Võ Thị Sáu Giỏi  Buôn Ea Mlai, xã Krông Jing, huyện Ma Đrắc, Đăk Lăk Hộ nghèo
50 Y Minh Niê 2004   5E TH Võ Thị Sáu Giỏi  Buôn Glăn, xã Krông Jing, huyện Ma Đrắc, Đăk Lăk Hộ nghèo
 
In Gửi Email
ipv6 ready