Cập nhật lúc: 23/10/2018

Danh sách trẻ em nhận xe đạp do Công ty ViFon tài trợ năm 2015

Stt Họ và tên Năm sinh Học lực Lớp – Trường Địa chỉ Hoàn cảnh
gia đình
Nam Nữ
1 Nguyền Thị Mỹ Trinh   2004 Giỏi Lớp 5-TH Trần Quốc Toản Thôn 6, Bình Hòa, Krông Ana Hộ nghèo
2 Nguyễn Ngọc Bảo Ý   2003 Giỏi Lớp 6, THCS Buôn Trấp DTP 4- TT Buôn Trấp, Krông Ana Hộ nghèo
3 Phan Thị Sương   2004 Giỏi Lớp 5, TH Nguyễn Văn Trỗi Xã Quảng Điền, Krông Ana Hộ nghèo
4 Đặng Thị Mỹ Tâm   2002 Giỏi Lớp 6, THCS DurKmăn Buôn Triết, Dukmăn, Krông Ana Hộ nghèo
5 Đỗ Thị Tuyết Trinh   2004 Giỏi Lớp 6, THCS Tô Hiệu T. Ea Brinh, Băng Adrênh, Krông Ana Con bệnh binh, khó khăn
6 H Blên Knul   2001 Giỏi Lớp 7, THCS Tô Hiệu Buôn Nẵc, Ea Bông, Krông Ana Hộ nghèo
7 Phạm Ngọc Hoàng 2004   Giỏi Lớp 4, TH Nguyễn Bá Ngọc Thôn 7, Xuân Phú, Ea Kar Hộ nghèo
8 Lê Hồng Nhi   2000 Khá Lớp 9, THCS 719 Điện Biên 3, Ea Kmút, Ea Kar Hộ nghèo
9 Lâm Thị Hiền   2003 Khá Lớp 6, THCS Phan Đăng Lưu Thôn 21, Cư Bông, Ea Kar Hộ nghèo
10 Nguyễn Thị Hải   1999 Khá Lớp 10, THPT Trần Quốc Toản K2, Ea Knôp, Ea Kar Hộ nghèo
11 Trương Thị Liễu   2003 Khá Lớp 6, THCS Hoàng Diệu T16, Cư Prông, Ea Kar Hộ nghèo
12 Nguyễn Đình Thiện 2001   Khá Lớp 8, THCS Lương Thế Vinh Xuân phú, Ea Kar Hộ nghèo
13 Lê Thị Thùy Vân   2003 Khá Lớp 6, THCS Trần Quang Diệu T6, Ea Bar, Buôn Đôn Hộ nghèo
14 Nguyễn Ngọc Như  Yến   2003 Giỏi Lớp 6, THCS Trần Quang Diệu T15, Ea Bar, Buôn Đôn Hộ nghèo
15 Nguyễn Thị Linh   2003 Khá Lớp 6, THCS Trần Quang Diệu T6, Ea Bar, Buôn Đôn Hộ nghèo
16 Nguyễn Đức Trung 2003   Khá Lớp 6, THCS Trần Quang Diệu T5A, Ea Bar, Buôn Đôn Hộ nghèo
17 Diệp Thị Như Quỳnh   2002 Khá Lớp 7, THCS Trần Quang Diệu T17, Ea Bar, Buôn Đôn Hộ nghèo
18 Nông Thị Bích Vân   2002 Khá Lớp 7, THCS Trần Quang Diệu T17, Ea Bar, Buôn Đôn Hộ nghèo
19 Trần Thị Thanh   2004 Giỏi Lớp 5a, TH Nguyễn Viết Xuân Thôn Tân Hà, Ea Tóh, krông Năng Hộ nghèo
20 Lê Văn Tài 2000   Giỏi Lớp 8B, THCS Ama Trang Lơng Thôn Tân Hiệp, DliêYa, Krông Năng Khó khăn, tàn tật
21 Lương Thị Thùy Trang   2003 Giỏi Lớp 6D, THCS Phú Lộc Thôn Lộc Bằng, Phú Lộc, Krông Năng Hộ nghèo
22 Tráng Thị Bầu   2004 Giỏi Lớp 4, TH Ea Dah T. Giang Đông, EA Dah, Krông Năng Hộ nghèo
23 Nguyễn Minh Quang 2004   Giỏi Lớp 7, THCS Đoàn Thị Điểm TDP4, Tân Thành, Buôn Ma Thuột Gia đình khó khăn
24 Lâm Ngọc Lan   2000 Giỏi Lớp 9, THCS Trưng Vương TDP 4, Tân Tiến, Buôn Ma Thuột Hộ nghèo
25 Nguyễn Đăng Khoa 2005   Giỏi Lớp 5, TH Phan Chu Trinh Hẻm Amakhê, Buôn Ma Thuột Gia đình khó khăn
 
In Gửi Email
ipv6 ready