Cập nhật lúc: 23/10/2018

Danh sách trẻ em nhận xe đạp do Công ty Bảo Việt nhân thọ tài trợ năm 2015

Stt Họ và tên Năm sinh Trường Địa chỉ Học lực Hoàn cảnh
gia đình
Nam Nữ
1 Nguyễn Thị Hà   2003 Lớp 6,THCS Tháng 10 Thôn Tân Mỹ, xã Ea Kênh, Krông Pắk Giỏi Hộ nghèo
2 Đặng Thị Diệu Oanh   1999 Lớp 10,THPT Quang Trung Thôn 16, xã Hoà Đông, Krông Pắk Giỏi Hộ nghèo
3 Trương Thị Yến Nhi   2000 Lớp 9,THCS thị trấn Phước An TDP5, TT Phước An, Krông Pắk Giỏi Hộ nghèo
4 Trần Thị Hoài Thương   2001 Lớp 8,THCS thị trấn Phước An TDP5, TT Phước An, Krông Pắk Giỏi Hộ nghèo
5 Lê Thị Trinh   2002 Lớp 7I, THCS Trần Quang Diệu T6, EA Bar, Buôn Đôn Giỏi Hộ nghèo
6 Lê Mỹ Hương   2001 Lớp 8, THCS Trần Quang Diệu T17A, Ea Bar, Buôn Đôn Giỏi Mồ côi cha mẹ
7 Nông Thanh Hồng   2001 Lớp 8, THCS Trần Quang Diệu T17A, Ea Bar, Buôn Đôn Khá Hộ nghèo
8 Hoàng Văn Thuận 2001   Lớp 8G, THCS Trần Quang Diệu T18B, EA Bar, Buôn ĐÔn Khá Hộ nghèo
9 H Treo Êban   2003 Lớp 6,THCS Lê Hồng Phong Buôn SutMdưng- Cư Suê, Cư Mgar Khá Hộ nghèo
10 H Vina Bdap   2004 Lớp 5, TH Võ Thị Sáu B. Drao, Cư Dliê Mnông, Cư Mgar Giỏi Hộ nghèo
11 Nguyễn Thị Thảo My   2004 Lớp 5, Th Y Jút TDP3, Quảng Phú, Cư Mgar Khá Mồ côi
12 Võ Thị Cúc   2004 Lớp 4, TH Y Jút B. Ea Sang, Ea Hding, Cư Mgar Giỏi Hộ nghèo
13 H Nắc Ayun   2004 Lớp 5, Th Nguyễn Khuyến B.Tah, Ea Drơng, Cư Mgar Khá Hộ nghèo
14 Châu Thị Trà Giang   2002 Lớp 7, THCS Chư Quynh T23, Ea Ning, Cư Kuin Giỏi Hộ nghèo
15 La Thùy Linh Byă   2002 THCS Chư Êwi B. Tắc Mngà, Cư Ewi, Cư Kuin Giỏi Hộ nghèo
16 Nguyễn Thị Thu Hằng   2001 THCS Ea Hnin Buôn Plei, Ea Tur, Cư Kuin Giỏi Hộ nghèo
17 Y Hoa Êban 2001   THCS Đinh Bộ Lĩnh Buôn Hra Ea Ra Tlă, Dray Bhăng, Cư Kuin Khá Mồ côi cha mẹ
18 H Nễ H Đơk   2003 THCS Nguyễn Trường Tộ T. Tân Hưng, xã Ea Kao, Buôn Ma Thuột Khá Hộ nghèo
19 Y Xuân Ê Nuôl 2003   THCS Nguyễn Trường Tộ B. HDrát, xã Ea Kao, Buôn Ma Thuột Khá Gia đình KK
20 Y Muin Kbuor 2000   THCS Nguyễn Trường Tộ B. Hwe, xã Ea Kao, Buôn Ma Thuột Khá Gia đình KK
21 Y Tay Bkrông 2002   THCS Nguyễn Trường Tộ B. Hwe, xã Ea Kao, Buôn Ma Thuột Khá Gia đình KK
22 Y Sion Knul 2002   THCS Nguyễn Trường Tộ B. HDrát, xã Ea Kao, Buôn Ma Thuột Khá Gia đình KK
23 Lâm Lan Anh   2003 THCS Phan Bội Châu TDP4, Tân Tiến, Buôn Ma Thuột Giỏi Gia đình KK
 
In Gửi Email
ipv6 ready