Cập nhật lúc: 23/10/2018

Danh sách trẻ em đã được hỗ trợ phẫu thuật tim năm 2015

1. Hoàng Thị Niệm - 2006 - Địa chỉ: Thôn 4B, xã Cư Kbang, huyện Ea Súp, Đắk Lắk - chi phí: 51.926.891 đồng.
2. Vĩnh Bảo Phát - 2000 - Địa chỉ: 181/19B, Quang Trung, Tân Tiến, Buôn Ma Thuột - Chi phí: 66.692.565 đồng.
3. Y Thiên A Yun - 2009 - địa chỉ: Buôn KnaB, TT Cư Mgar, huyện Cư Mgar - Chi phí: 20.555.556 đồng.
4. Nông Cao Quý - 2012 - Địa chỉ: Thôn 5, Tân Hòa, Buôn ĐÔn - Chi phí: 52.706.671 đồng.
5. Sầm Thị Hồng - 2012 - Địa chỉ: Thôn Ea Duất, Ea Wer, Buôn Đôn - Chi phí: 52.984.671 đồng.
6. Ngân Thị Mai - 2010 - địa chỉ: Thôn 9, Ea Wer, Buôn Đôn - Chi phí: 59.446.023 đồng.
7. Bùi Lê Quỳnh Anh - 2015 - địa chỉ: Thôn 5, EA Tiêu, Cư Kuin - Chi phí: 68.970.722 đồng.
8. Y Thiên Ayun - 2009 - địa chỉ: Buôn kna B, TT Cư Mgar, huyện Cư Mgar - chi phí: 102.237.233 đồng.
9. Y Vinh Kđoh - 2014 - địa chỉ: Buôn Tang Lành, Krông Ana, Buôn Đôn - chi phí: 66.045.946 đồng.
10. Nguyễn Thị Cẩm - 1999 - địa chỉ: Nam Hòa, Dray Bhăng, Cư Kuin - chi phí: 62.626.448 đồng.
11. Y Thân Kbour - 2005 - địa chỉ: Buôn Đrao, CưdlieMnông, Cư Mgar - chi phí: 54.831.065 đồng.
12. H Siu Niê - 2014 - địa chỉ: Buôn Pham, Ea Bông, Krông Ana - chi phí: 100.652.245 đồng.
13. Y Dựa Niê - 2014 - địa chỉ: Buôn Tơng, Ea tar, Cư Mgar - Loại bệnh: Thông liên thất phần màng - đã phẫu thuật thắt ống động mạch - chi phí: 12.364.825
14. Hứa Văn Tùng - 2007 - địa chỉ: Thôn 1B, Ea Siên, Buôn Hồ - Loại bệnh: Thông liên thất - đã vá lỗ thông liên thất - chi phí: 60.071.008 đồng.
15.Lưu Hải Đăng - 2014 -địa chỉ: Khóm 4, tổ 8, TT Ea Knốp, Ea Kar - Loại bệnh: tứ chứng Fallot - đã sữa chữa triệt để - Chi phí: 67.744.255 đồng.
16. Phạm Thị Lệ Quyên - 2011 - địa chỉ: Tổ 5, k7, Tân An, BMT - Loại bệnh: Thông liên thất - đã vá lỗ thông liên thất - chi phí: 54.922.483 đồng.
17.Hoàng THị Lan Anh - 2010 - địa chỉ: Thôn 4, Ea Hleo, Ea Hleo - Loại bệnh: THông liên thất - đã vá lỗ thông liên thất - chi phí: 55.001.866 đồng.
18.Vũ Thị Bảo Ngọc - 2013 - địa chỉ: T6, Hòa Phú, BMT - loại bệnh: Thông Liên thất - đã vá lỗ thông liên thất - chi phí: 55.136.373 đồng.
19. Trần Thị Thu Ngân - 2011 - địa chỉ: Tân Lộc, Ea Toh, Krông Năng - Loại bệnh Thông liên thất - đã vá thông liên thất - chi phí: 32.664.682 đồng.
20. H Năng Êban - 2014 - địa chỉ: Buôn Tơ Lơ, Ea Na, Krông Ana - Loại bệnh Thông liên thất phần quanh màng - đã Bít dù - chi phí: 43.063.000 đồng.
21. Y Sáp Ayun - 2012 - địa chỉ: Buôn KnaB, Cư Mgar, Cư Mgar - Loại bệnh Thông liên thất - hẹp giữa thất- sữa chứa triệt để - chi phí: 64.543.336 đồng.
22. Y Han Mlô - 2004 - địa chỉ: xã Ea Hồ, Krông Năng - LOại bệnh Thông liên thất, hẹp van hai lá, mào dưới ĐMC - đã vá lỗ thông liên thất - chi phí: 89.913.672 đồng.
23. Trần Nguyễn Ái Thi - 2012 - địa chỉ: Tiến Thịnh, Quảng Tiến, Cư Mgar - Loại bệnh: Tứ chứng fallot - đã sửa chữa triệt để - Chi phí: 100.553.894 đồng.
24. Lê Thị Kim Ngân - 2014 - địa chỉ: T11, EA Ktur, Cư Kuin - Loại bệnh: Thông liên thất - đã vá lỗ thông liên thất - chi phí 60.774.305 đồng.
25. Lương Bình An - 2014 - địa chỉ: TDP8, Tân Tiến, BMT - LOại bệnh: Chueyẻn đại động mạch,hẹp phổi kèm thông liên thất 2- đã phẫu thuật BCPS - chi phí: 80.667.016 đồng.
26. Nguyễn Văn Thành - 2003 - địa chỉ: Tân Giang, Buôn Tría, Lắk - Loại bệnh Thông liên thất nhiều lỗ lớn, tăng áp phổi nặng - chi phí 15.964.681 đồng.
27.Lê Thị Ngọc Trâm - 2014 - Thôn 10, EA Tiêu, Cư Kuin - Loại bệnh: Thông liên thất - đã vá lỗ thông liên thất - chi phí: 62.711.387 đồng.
28. Ngô Tấn Phát - 2014 - 194/5 Nguyễn Lương Bằng, BMT - Loại bệnh Thông liên thất, hở van ba lá nặng - chi phí: 58.148.668 đồng.
29. Dương Thị Thơ - 2008 - Thôn Tam Điền, Ea Tam, Krông Năng - Loại bệnh: THông liên thất - chi phí 60.003.449 đồng.
30. Y HOàng Knul - 2011 - Buôn Đôn A, Krông Ana, Buôn Đôn - Loại bệnh: 4F - Chi phí: 172.089.779 đồng.
31. Đào Thành Đạt - 2013 - Khối 7, Phường Thành Nhất, Buôn Ma THuột - Loại bệnh: Thông Liên thất - Chi phí: 57.437.989 đồng.
32. H Kô Niê - 2007 - Buôn Phía 2, Cư Né, Krông Buk - Loại bệnh: Bất thường hồi lưu tĩnh mạch phổi - Chi phí: 89.942.361 đồng
33. H Đuyên Kpơr - 2013 - Buôn Tơ Lơ, Ea Na, Krông Ana - Loại bệnh: COĐM - Chi phí: 54.526.942 đồng
34. Hoàng Duy Phương - 2012 - Thôn 1A, Ea Siên, Buôn Hồ - Loại bệnh: Thông liên thất - Chi phí: 52.756.857 đồng
35. Hoàng Gia Huy - 2012 - Thôn Ana, Dray Sáp, Krông Ana - Loại bệnh: COĐM - Chi phí: 56.685.895 đồng
36. Phạm Thị Mỹ Duyên - 2008 - Xóm 3, Hòa ĐÔng, Krông Pắk - LOại bệnh: Thông liên thất - Chi phí: 55.047.985 đồng
37. Đặng Nguyễn Bảo Nam - 2012 - 11/4 Điện Biên Phủ, BMT - Loại bệnh: Thông liên thất - Chi phí: 59.503.430 đồng
38. Dương Thị Mạnh - 2002 - Thôn 9, Vụ Bổn, Krông Pắk - Loại bệnh: 4F- Chi phí: 90.485.425 đồng
39. Trần Hoài Thương Bkbuor - 2009 - Thôn 3, Liên Sơn, Lắk - Loại bệnh: Thông liên thất - Chi phí: 60.262.132 đồng
40. Ksơr Y Vân - 2008 - Buôn Trung, xã Ea Hleo, Ea Hleo - Loại bệnh: Thất (P) hai đường ra - Chi phí: 87.396.708 đồng
41. Nguyễn NGọc Bảo Trân - 2011 - 60 Y Niê Ksơr, Tân Lập, BMT  - Loại bệnh: Thông liên thất dưới đại động mạch - Chi phí: 59.750.245 đồng
42. Mai Tường Nhi - 2011 - Thôn Hiệp Hòa, Quảng Hiệp, Cư mgar - LOại bệnh: 4F - Chi p hí: 79.348.487 đồng
43. Hồ Nguyễn Trung Hiếu- 2013 - TDP5, Đoàn Kết, Buôn Hồ - Loại bệnh: Thông liên thất - Chi phí: 60.078.840 đồng
44. H Tranh Ayun - 2011 - Hẻm số 9, Buôn Săm Brăm, Ea Tam, BMT - Loại bệnh: Thất trái hai đường vào, chuyển vị đại động mạch, tăng áp phổi - Chi phí: 10.571.477 đồng
45. Lê Bảo Trân - 2012 - Thôn 4, Hòa Thắng, BMT - Loại bệnh: Thông liên nhĩ, hở van hai lá - Chi phí: 73.822.466 đồng
46. Trần Quang Đạt - 2008 - TDP 3, Buôn Trấp, Krông Ana - Loại bệnh: Thông liên thất - Chi phí: 54.626.838 đồng
(còn tiếp)
In Gửi Email
ipv6 ready