Trao tặng gần 500 thiết bị lọc nước các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Cập nhật lúc: 09:00 17/10/2022

Từ ngày 12-14/10/2022, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh phối hợp với Tổ chức Trả lại tuổi thơ (đơn vị tại trợ) cùng chính quyền địa phương các huyện Ea Súp, Buôn Đôn, Krông Bông, Lắk và Ea H’leo trao tặng bộ lọc nước cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có con đang đi học.

Theo đó, 492 bộ thiết bị lọc nước với trị giá 553.500.000 đồng đã được trao tặng cho 492 hộ gia đình (huyện Ea Súp 100 bộ, Buôn Đôn 98 bộ, Krông Bông 100 bộ, Lắk 96 bộ và Ea H’leo 98 bộ). Các thiết bị lọc nước đều được tổ chức trả lại tuổi thơ tài trợ theo quyết định tiếp nhận số 821/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em và chính quyền địa phương trao tặng bộ lọc nước cho các hộ dân huyện Lắk

… trao tặng bộ lọc nước cho các hộ dân huyện Ea H’leo

Sau khi trao tặng các bộ lọc nước, cán bộ Quỹ cùng nhà tài trợ đã trực tiếp hướng dẫn cho các hộ dân thụ hưởng cách lắp đặt, cách sử dụng và bảo quản thiết bị.

Chương trình trao tặng bộ lọc nước cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có con đang đi học, không có nguồn nước sạch đảm bảo để sử dụng là hoạt động rất ý nghĩa, nhằm hỗ trợ các hộ gia đình không có nguồn nước sạch được được tiếp cận và sử dụng nước sạch an toàn, hợp vệ sinh, làm giảm thiểu những tác động có hại cho sức khỏe của người dân.

BỘ PHẬN TRUYỀN THÔNG - VẬN ĐỘNG