Năm 2020: Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh sẽ hỗ trợ cho hơn 4 ngàn lượt trẻ em

Cập nhật lúc: 16:11 03/03/2020

Chiều 2-3, Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em đã tổ chức hội nghị báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ cho trẻ em năm 2019 và triển khai công tác hỗ trợ trẻ em năm 2020 dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch tỉnh cùng sự tham gia của các thành viên Hội đồng Bảo trợ và các đại biểu đến dự.

Tại cuộc họp, sau khi nghe ông Lâm Đình Nhiên - Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động trong năm dưới sự chỉ đạo của Hội đồng Bảo trợ, các thành viên, các đại biểu tham dự đã có những thảo luận, đóng góp ý kiến về việc xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ năm 2020 của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh và phương hướng hoạt động để đạt kết quả cao trong công tác hỗ trợ trẻ em, vận động nguồn lực, tuyên truyền...

Trong năm 2019, với sự nỗ lực sáng tạo,  Quỹ BTTE tỉnh đã có nhiều hình thức vận động, tiếp cận nhà tài trợ và đã vận động các nguồn lực hỗ trợ trên 8,1 tỷ đồng (gồm tiền, hiện vật và hỗ trợ trực tiếp), đạt 232% chỉ tiêu kế hoạch năm. Quỹ đã hỗ trợ cho 15.762 lượt trẻ em với tổng số tiền trên 8,4 tỷ đồng, thông qua các hoạt động hỗ trợ như: khám, tư vấn sức khỏe cho 4.591 lượt trẻ em, trong đó hỗ trợ phẫu thuật cho hơn 100 trẻ; hỗ trợ giáo dục thông qua các hình thức trao tặng học bổng, xe đạp, dụng cụ học tập, sửa chữa trường học; hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà Tình thương cho 2 gia đình trẻ em mồ côi với kinh phí 100 triệu đồng, trao tặng hàng nghìn suất quà, thực phẩm cho trẻ em ở các vùng sâu, vùng xa, vùng bị ảnh hưởng thiên tai bão lụt....

Cùng với đó, các huyện, thị xã, thành phố cũng đã vận động và hỗ trợ cho trên 428.700 lượt trẻ em với tổng kinh phí ước khoảng 12,5 tỷ đồng; trong đó, kinh phí vận động trên 11 tỷ đồng và ngân sách nhà nước hỗ trợ gần 1,5 tỷ đồng.

Năm 2020, Quỹ BTTE phấn đấu vận động khoảng 3,2 tỷ đổng để hỗ trợ cho hơn 4.000 lượt trẻ em, thông qua các hoạt động: Khám tư vấn sức khỏe, hỗ trợ phẫu cho trẻ em khuyết tật, bệnh hiểm nghèo, tặng học bổng, xe đạp, xây nhà tình thương…..và các hoạt động khác theo tôn chỉ mục đích của Quỹ.

                                                                                                                    

                                Bà H Yim Kđoh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐBT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hiện nay Hội đồng Bảo trợ gồm 22 thành viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh H Yim Kđoh làm Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và xã hội Trần Phú Hùng là Phó Chủ tịch và 20 thành viên là Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp. Nhờ sự tham gia tích cực của các thành viên Hội đồng bảo trợ, đã thu hút được sự quan tâm của nhà tài trợ đối với các hoạt động của Quỹ, số nhà tài trợ đến với Quỹ ngày càng tăng. Đồng thời, với hoạt động tích cực của Hội đồng bảo trợ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng, đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các cấp ủy chính quyền địa phương và các gia đình có trẻ em đã trực tiếp tham gia hoạt động của Quỹ.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ BTTE H’Yim Kđoh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, hoạt động của Quỹ BTTE trong thời gian qua. Đồng thời lưu ý một số nội dung cần tập trung thực hiện để đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới: xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể, phù hợp với thực tiễn địa phương; duy trì được những đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, nước ngoài đã cùng đồng hành với tỉnh trong nhiều năm qua để tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ;  thống kê, cập nhật số liệu về trẻ em có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời hỗ trợ; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của toàn xã hội đối với trẻ em, đặc biệt là trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; tạo điều kiện thuận lợi về mặt pháp lý theo đúng quy định để thu hút các tổ chức, đơn vị đến thực hiện các chương trình hỗ trợ... 

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp, chỉ đạo của Hội đồng Bảo trợ, cam kết thực hiện hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích và đạt hiệu quả cao. Đồng thời, mong muốn thời trong thời gian tới, các đồng chí thành viên Hội đồng Bảo trợ tiếp tục tích cực tham gia vào các hoạt động vận động nguồn lực và các sự kiện của Quỹ.