Khoảng 5.450 trẻ em được tư vấn sức khỏe và hỗ trợ phẫu thuật giai đoạn 2021-2025

Cập nhật lúc: 07:26 13/04/2021

Công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em được xem là chiến lược ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước vì mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của quốc gia. Với quan điểm đó, những năm qua các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Đắk Lắk luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từng bước có sự chuyển biến tích cực và đạt được một số kết quả quan trọng.

Xác định được ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em vì một thế hệ tương lai phát triển khỏe mạnh, tại kỳ họp thứ khóa IX, kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 về hỗ trợ kinh phí từ ngân sách tỉnh cho Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025. Theo đó, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh được bố trí 3.811.250.000 tỷ đồng để  thực hiện các chương trình hỗ trợ phẫu thuật và phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật, đặc biệt là trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh nặng, giúp các em hòa nhập cộng đồng, cụ thể:

- Hỗ trợ khoảng 5.000 trẻ em được khám sàng lọc, phân loại bệnh tư vấn sức khỏe.

- Hỗ trợ khoảng 100 trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh.

- Hỗ trợ khoảng 100 trẻ em bị dị tật vận động.

- Hỗ trợ khoảng 100 trẻ em bị các dị tật về mắt.

- Hỗ trợ khoảng 150 trẻ em bị sứt môi - hở hàm ếch.

Bên cạnh nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh sẽ vận động các cơ quan tổ chức trong tỉnh, ngoài tỉnh và quốc tế để hỗ trợ phần kinh phí còn lại cho trẻ em dự kiến sẽ là 6,7 tỷ đồng. Vì vậy, để thực hiện các chương trình chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ em trong giai đoạn 2021-2025, Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh rất mong sự quan tâm chia sẻ và kết nối của các cơ quan, tổ chức, cá nhân cùng tham gia hỗ trợ giúp cho các em được phẫu thuật, có sức khỏe tốt, hòa nhập cộng cộng, tham gia lao động và hoạt động xã hội, thỏa mãn nhu cầu vui chơi, học tập như bao trẻ em khác, góp phần giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội.

GIAO LINH

Một số hình ảnh trẻ em tỉnh Đắk Lắk tham gia chương trình do Quỹ Bảo trợ trẻ em tổ chức được khám sàng lọc miễn phí và hỗ trợ phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh, dị tật vận động – sẹo bỏng, các bệnh về mắt và sứt môi hở hàm ếch

Chương trình tim

                    

Chương trình Dị tật vận động - Sẹo bỏng

               

Chương trình các bệnh về mắt

               

Chương trình Sứt môi - Hở hàm ếch