TRAO TẶNG BẢO TRỢ DÀI HẠN CHO TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN HUYỆN BUÔN ĐÔN NĂM 2019